Tele-Taxi Katowice

Stowarzyszenie Kierowców

Adres: ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice

tel.: 32 209 09 09

www: tele-taxikatowice.pl